REZERWUJ

W trosce o Państwa udany wypoczynek prosimy o zapoznanie się z zasadami jakie obowiązują w naszym obiekcie

 

Doba hotelowa:

Pokoje w Willi Kocham Tatry wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy o 11.00 w dniu wyjazdu.

 

Podstawą do zameldowania się jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

 

Należność za pobyt:

1. Istnieje możliwość wystawienie faktury za pobyt pod warunkiem, że  w momencie rezerwacji zostaniemy o tym poinformowani i otrzymamy dane do faktury. Jeżeli nie zostanie to zgłoszone wcześniej faktura nie zostanie wystawiona.

 

2. Należność za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką lub przed przyjazdem przelewem na wskazane konto bankowe. 

 

3. Wpłata zaliczki i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie obiektu przez osobę dokonującą rezerwacji.

 

4. Nie wykorzystanie całości pobytu przez gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę. Willa Kocham Tatry uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę możliwości i dostępności wolnych terminów.

 

5. Zaliczkę w wysokości 30% od całej kwoty należy wpłacić do 48 godzin od dokonania rezerwacji. Niewpłacenie zaliczki w umówionym terminie skutkuje anulacją rezerwacji. Zaliczka jest zwrotna, jeśli rezygnacja z rezerwacji nastąpiła na minimum 21 dni przed przyjazdem. W przypadku rezygnacji na mniej niż 21 dni przed przyjazdem wpłacona kwota jest bezzwrotna.

 

Cisza Nocna:

Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od 22.00 do 6.00 rano.

W momencie przekazania przez nas klucza do domu stają się Państwo gospodarzami tego miejsca. Swoim zachowaniem, nie zakłócamy spokoju sąsiadów. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę bez zwrotu wpłaconej kwoty za pobyt.

W przypadku odwiedzin osób spoza obiektu prosimy o poinformowanie nas o tym. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w obiekcie od godz. 7:00 do 22:00.

 

W przypadku gdy w obiekcie po 22 .00 przebywa więcej osób niż zostało to zgłoszone w momencie dokonania rezerwacji osoby te zostaną poproszone o opuszczenie obiektu bądź całkowita cena wynajmu obiektu za okres zarezerwowany zostanie zwiększona o 100%. Dodatkowa opłata w tym przypadku jest płatna gotówką tego samego dnia.

 

Prośby i uwagi:

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do wynajmującego, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

 

Parking:

Do Państwa dyspozycji oddajemy darmowy parking. Właściciele obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim mienie.

 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:

Ze względu na komfort Państwa i naszych przyszłych Gości oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz  używania otwartego ognia np. świec.

 

Zwierzęta:

Bardzo lubimy zwierzęta, ale niestety ze względu na ewentualne alergie innych gości odwiedzających nasz obiekt , nie zezwalamy na ich  przebywanie w obiekcie.

 

Pozostawione rzeczy:

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania dyspozycji przedmioty te zostaną zniszczone po upływie jednego miesiąca.

 

Regulamin

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO − informujemy, że:

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest F.H.U. Daniel Gąsienica-Daniel Andrzej, 34-500 Zakopane, ul. Salwatoriańska 6, jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa.
 

II. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

- na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

- w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Państwem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Naszych usług niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

 

III. Udostępnianie danych

1. Nie dokonujemy obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępniamy innym podmiotom, ani ich nie przekazujemy do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:

   a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,

   b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Nami a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Nami a innym podmiotem,

c) zezwalają na to przepisy prawa.

 

2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).

 

IV. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

V. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku  archiwizacyjnego.

 

VI. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę czy nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, w tym naszym dystrybutorom.

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu: a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e)  prawo do przenoszenia danych; f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; g) gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej  przed  jej cofnięciem.

 

VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

 

IX.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Polityka prywatności (RODO)

Strona stworzona przez: iQHotel.pl

REGULAMIN

Ul. Salwatoriańska 6, 34- 500 Zakopane